Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Door gebruik te maken Hete-sexverhalen.nl verklaar je op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en hier naar te zullen handelen.
 2. Bij het insturen van een verhaal verklaart de inzender hiervan de rechtmatige eigenaar te zijn.
 3. Verhalen op Hete-sexverhalen.nl mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.
 4. Het is niet toegestaan om sexverhalen en reacties te plaatsen waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
 5. Hete-sexverhalen.nl behoudt zich het recht voor om verhalen zonder verdere opgaaf van reden te wijzigen, weigeren of te verwijderen.
 6. Voor alle sexverhalen geldt dat welke gelijkenis dan ook, met de werkelijkheid (zoals namen en plaatsen) berust op puur toeval. Wanneer men twijfelt of er zeker van is dat het geen toeval maar opzet betreft, zal Hete-sexverhalen.nl zich het recht voor om inhoud zonder opgaaf van reden te wijzigen of te verwijderen.
 7. Verhalen waarin seksuele handelingen met personen onder de 18 jaar voorkomen, of die oproepen tot seksuele handelingen met personen onder de 18 jaar, zullen direct worden verwijderd. Deze regel is ook van toepassing als uit de context is op te maken dat het om personen gaat onder deze rechtsmatige leeftijdsgrens van 18 jaar (minderjarig!) . Tevens zal Hete-sexverhalen.nl melding maken van het verhaal aangezien deze de wet overtreedt.
 8. Verhalen met extreme verkrachting, poep seks, dood, racisme, drugs, maatschappelijk gevoelige kwesties, publieke figuren, politiek en mensonterende handelingen zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden op basis van punt 4.
 9. Sex met dieren is bij wet verboden. Verhalen in dit genre zijn niet toegestaan. Zie punt 4.
 10. Gekopieerde en/of vertaalde verhalen, zijn niet toegestaan zullen niet geplaatst worden
 11. Hete-sexverhalen.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade in welke vorm dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de website.
 12. Het aanbieden van verhalen is geheel vrijwillig. Aanbieders kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op vergoeding in welke vorm dan ook.
 13. Het plaatsen van persoonlijke gegevens (FaceBook, Telefoon, Whatsapp, TikTok, Snapchat, Kik, Skype e.d.) is niet toegestaan, met uitzondering van een e-mail adres (voor bijvoorbeeld het uitwisselen van ideeën over een verhaal).

Gedragsregels

 1. Oproepen tot persoonlijk contact, discussies en persoonlijke vragen zijn niet toegestaan.
 2. Wees beleefd naar elkaar! Schelden, persoonlijk aanvallen e.d. worden gestraft met permanente ontzegging van toegang tot de site.
 3. Heb je kritiek op een verhaal, doe dit dan opbouwend zodat de schrijver/schrijfster er iets aan heeft! Neerbuigende of beledigende reacties worden door ons verwijderd.
 4. Het opgeven van een e-mail adres is NIET verplicht. Besluit je deze op te geven, besef je dan wel dat je opgegeven e-mail adres voor iedereen te zien is op een erotisch getinte website.
 5. Reacties die niets met het verhaal te maken hebben worden verwijderd.
 6. Het kunnen reageren is uitsluitend bedoeld om te reageren op het verhaal.
 7. Klachten over een onjuiste categorie, grammatica e.d. kun je melden via contactformulier.
 8. Klachten over plagiaat worden alleen in behandeling genomen als er een link is te vinden naar het origineel.
 9. Reacties van personen die aangeven onder de 18 jaar te zijn, of reacties waarin wordt gesproken over seksuele handelingen met of door personen onder de 18 jaar worden verwijderd, en indien in onze ogen nodig, gemeld bij politie.
 10. Hoewel het mogelijk is om anoniem te reageren betekent dit niet dat wij niet alles in de gaten kunnen houden. Reageren onder verschillende namen (oftwel trollen) wordt niet op prijs gesteld en gepast bestraft.
 11. Het plaatsen van een links naar een andere websites, foto’s is toegestaan, mits het een toegevoegde waarde heeft. Het plaatsen van links met als doel bezoekers naar de betreffende website te krijgen wordt gezien als spam, wat uiteraard niet is toegestaan. Wil je graag een link ruilen neme dan direct contact met ons op.
 12. Vragen en/of opmerkingen over de inhoud van de website? Stuur ons een bericht.